Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego jest kierowana do osób pragnących zdobyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury portów lotniczych oraz lotnisk przeznaczonych do obsługi lotnictwa cywilnego. Studenci zapoznają się z różnymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego oraz zarządzania kryzysowego.

Absolwent po ukończeniu studiów w ramach tej specjalności będzie posiadał wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, umiejętności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom lotnictwa cywilnego, kompetencje społeczne do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w Portach Lotniczych (Straży Ochrony Lotniska i biurach bezpieczeństwa), Straży Granicznej, organach administracji, spedycji, biurach podróży, a także w innych instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem komunikacji lotniczej.

Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe

·         historia i ewolucja terroryzmu lotniczego

·         lotnictwo komunikacyjne w Polsce i świecie

·         Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – system organizacji i funkcjonowania

·         metody i środki ochrony w zarządzaniu ruchem lotniczym

·         międzynarodowe organizacje i prawodawstwo w zakresie lotnictwa cywilnego

·         system bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

·         system ochrony portu lotniczego. Pion bezpieczeństwa

·         współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

·         zagrożenia bezpieczeństwa dla rynku przewozów CARGO

 

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

·         wykłady, seminaria dyplomowe prowadzone przez wybitnych specjalistów

·         interaktywne ćwiczenia i konwersatoria

·         laboratoria komputerowe

·         indywidualne konsultacje

 

Zajęcia prowadzą między innymi:


Prof. DSW dr hab. Piotr Daniluk

Prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak

Prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz

Dr Jerzy Dereń

Dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Dr Helena Wyligała

Dr Marek Szczelina

Mgr inż. Marek Gąsior

Mgr Marek Janusz